Utbildning/processtöd

Utvärdering är ett verktyg som alla verksamheter och organisationer har nytta av i sitt lärande och i sin ambition att utvecklas. Veda Konsult erbjuder skräddarsydda utbildningar i utvärdering med målet att bygga upp en organisations interna kapacitet att arbeta med utvärdering. Utbildningen kan också läggas upp så att den omfattar löpande processtöd för att möta organisationer där de befinner sig och fokuserar på aktuella verksamheter och frågeställningar.