Utredning

För att veta i vilken riktning ett projekt eller en verksamhet ska utvecklas kan det vara värdefullt att låta göra en förstudie eller en utredning av förutsättningar och rådande omständigheter. Med utgångspunkt i en uppdragsgivares behov och frågeställningar utför Veda Konsult en grundlig analys med hjälp kvalitativ och kvantitativ datainsamling samt dokumentstudier.