Om företaget

Veda Konsult är ett konsultföretag med inriktning på utveckling av verksamheter och organisationer. Genom utvärderingar, skräddarsydda utbildningar och processtöd skapar vi förutsättningar för lärande och hållbar utveckling. Vi riktar oss främst till organisationer som arbetar med internationella frågor, integration och utbildning.

maripic1Mari Malmberg, Veda Konsults grundare, har flera års erfarenhet av att planera och genomföra utvärderingar med syfte att utveckla metoder och organisationer. Mari har en magisterexamen i mänskliga rättigheter från Malmö högskola samt en Master i migrationsstudier från Sussex universitet. Under flera år arbetade Mari med uppföljning och utvärdering på en biståndsorganisation.