Samarbetspartners

För kompletterande perspektiv och ökad kapacitet verkar Veda Konsult i nära samarbete med andra konsultföretag:

 

Kamutbyrån, www.kamutbyran.se, Matilda Padoan

Ask-ing, www.ask-ing.se, Karen Ask

Emerga Consulting, www.emerga.se, Lejla Mundzic

ACtuell, www.actuell.se, Carina Holmgren